Beleidsmedewerker financiën

De HNG groep zoekt regelmatig beleidsmedewerkers voor gemeenten binnen heel Nederland.

Organisatie

Wordt hierarchisch aangestuurd door het afdelingshoofd Planning, Control en Financien.

Doel van de functie

Het afstemmen van de werkzaamheden binnen de cluster. Het verrichten van beleidsontwikkeling en - uitvoering op het gebied van de planning, control en financien.

Functie eisen

 • HBO- en of academisch werk- en denkniveau met aanvullende (vakgerichte) opleidingen.
 • 3 tot 5 jaar werkervaring in het zelfstandig uitoefenen van beleidsfuncties/ verantwoordelijkheden binnen gemeenten
 • Coördinerende taken
 • Plan en projectmatig werken

Inhoud van de functie

 • Is verantwoordelijk voor de beleidsvoorbereiding, -advisering en uitwerking (acceptatie en implementatie) op het terrein van financien in het algemeen en in het bijzonder op bepaalde (deelterreinen van) taakvelden, waaronder de begroting, jaarrekening van de gemeente, borgstellingen, subsidieaanvragen, en dergelijke;
 • Vervangt het afdelingshoofd in raadscommissie en overige commissies voor een toelichting op de begroting of de jaarbescheiden. Dit heeft een structureel karakter (omvang van meer dan 20%);
 • Geeft vorm aan en toetst van de planning en control cyclus;
 • Beoordeelt en adviseert m.b.t. beleidsvoorstellen vanuit de gehele organisatie (en/of specifiek sectoren), vanuit een oogpunt van control;
 • Advisering en ondersteuning van de afdelingen bij het ontwikkelen van een planning en control systematiek
 • Ontwikkelen, controleren en verbeteren van de financiele beheer en beleidsinstrumenten
 • Coördineren van projecten en deelgebieden
 • Leveren van een bijdrage aan opstellen van beleidsplannen, jaarprogramma's en verorderingen;
 • Draagt zorg voor de nodige beleids- en uitvoeringsevaluaties, verantwoordingsrapportages op de toegewezen deelterreinen;
 • Zorg dragen ten aanzien van de toegewezen (deel)terrein(en) betrekking hebbende inbreng in de begrotings- en budgetcyclus;
 • Is als deel - budgethouder verantwoordelijk voor het beheer van de aan de (deel)terrein(en) verbonden budgetten;
 • Verrichten van interne audits
 • Verrichten van overige werkzaamheden passend binnen de doelstellingen van de afdeling en organistatie

Contacten

Draagt zorg voor het onderhouden van de nodige contacten met in- en externe personen en instanties en neemt deel aan overlegstructuren en onderhandelt met deze instanties over de samenwerking en afstemming bij de uitvoering.
 

Solliciteer direct

CV insturen

Werken voor HNG Groep?
Ben jij een specialist in jouw vak binnen de gemeentesector, het sociaal domein, de volkshuisvesting, de zorg of de schuldhulpverlening?
Stuur dan nu jouw cv in.

CV insturen

HNG Groep

Contact

Wijnstraat 139
3311 BV  Dordrecht

Telefoon  010 - 202 25 97
E-mail  info@hnggroep.nl

Scroll naar boven