Senior financieel consulent

De financieel consulent is werkzaam binnen het cluster Financieel Beleid. Dit cluster omvat de werkterreinen financieel beleid, vastgoedmanagement & planeconomie. De financieel consulent adviseert en ondersteunt de vakafdelingen op het gebied van planning & control.

Kerntaken & Verantwoordelijkheden

Proactief adviseren en ondersteunen van management en budgethouders inzake financieel gerichte vraagstukken. Levert een bijdrage aan de totstandkoming en doorontwikkeling van de PNC-cyclus. Coordineert en bewaakt een tijdige aanlevering van informatie vanuit de diverse vakafdelingen voor alle onderdelen van de PNC-cyclus. Trekt mede (gemeentebrede) verbeteringstrajecten op het gebied van financieel administratieve processen en adviseert het management binnen de gemeente ten aanzien van de gewenste inrichting en uitvoering van de financieel administratieve processen.

Opleiding & Ervaring

HBO met gedegen kennis van gemeentelijke financien. (BBV) Ruime kennis van wetgeving en procedures op het gebied van financien en het kunnen toepassen hiervan. Heeft ruime ervaring in het adviseren en optreden in overleg situaties en het daarin toelichten en verdedigen van het standpunt van de afdeling/ organisatie alsmede het doen van voorstellen. Vaardigheid in het ontwikkelen van scenario's en het opstellen van nota's en adviezen.
 

Solliciteer direct

CV insturen

Werken voor HNG Groep?
Ben jij een specialist in jouw vak binnen de gemeentesector, het sociaal domein, de volkshuisvesting, de zorg of de schuldhulpverlening?
Stuur dan nu jouw cv in.

CV insturen

HNG Groep

Contact

Wijnstraat 139
3311 BV  Dordrecht

Telefoon  010 - 202 25 97
E-mail  info@hnggroep.nl

Scroll naar boven