Financial controller

Plaats in de organisatie

De controller is verantwoording verschuldigd aan de manager Financiën en de directeur-bestuurder. In voorkomende gevallen is hij plaatsvervanger van de manager Financiën. Hij is mede verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van de medewerkers Financiën.

Verantwoordelijkheidsgebieden

Controlling

 • Klankbordrol bij financiële vragen uit de organisatie;
 • Systematisch uitvoeren van gerichte procesmatige en financiële interne controles;
 • Vergroten kostenbewustzijn in organisatie;
 • Bijdragen aan verdere verbetering van de planning & controlcyclus en het risicomanagement.

Financiële administraties

 • Coördinatie afrekening jaarlijkse servicekosten;
 • Medeverantwoordelijk voor salarisadministratie en -betalingen;
 • Medeverantwoordelijk voor het betalingsproces;

Vermogensbeheer/ treasury

 • Liquiditeitenbeheer/ opstellen wekelijkse liquiditeitsoverzichten;
 • Beheer leningenportefeuille (renteconversies, toetsing rente & aflossingen, financieringsbehoefte), ondersteunend aan treasurer.

Financiële rapportages

 • Mede opstellen van begrotingen woningstichting en nevenstructuur;
 • Mede opstellen van tussentijdse verslagen voor directie en RvC;
 • Mede opstellen van jaarrekeningen en jaarverslagen van zowel de woningstichting als de nevenstructuur;
 • Mede opstellen van jaarlijkse verantwoordingen richting CFV/WSW (dPi en dVi) en andere stakeholders.

Overige deelgebieden

 • Fiscale kennis en uitvoering fiscale werkzaamheden: controle aangiften, scherp oog voor fiscale kansen en risico's;
 • Gedegen kennis van bedrijfswaardeberekeningen, scenarioberekeningen nieuwbouw en financiële meerjarenprognoses, bij voorkeur via gebruik van FMP-pakket;
 • Toezicht op administratievoering VVE's en opstellen van begrotingen en jaarrekeningen.

Profiel

 • HBO werk- en denkniveau; 
 • Ervaren (3-7 jaar), bij voorkeur ervaring in de volkshuisvesting;
 • Kennis van financiële werkprocessen en financiële bedrijfsvoering, vermogensbeheer, fiscaliteiten, wet- en regelgeving voor woningcorporaties, automatisering, verslaggeving, risicomanagement en controlaspecten;
 • Kennis van NCCW en FMP is een pré ;
 • Belangrijke vaardigheden: Professioneel, initiatiefrijk, zelfstandig, verantwoordelijk, integer, dienstverlenend, hands-on mentaliteit, teamplayer.

Contacten

Dagelijks contact met collega's gericht op afstemming, verkrijgen en verstrekken van informatie en het aansturen van de medewerkers FEZ.

Daarnaast in voorkomende gevallen contacten met derden, zoals bewoners, bedrijven en leveranciers, netwerkpartners, banken, accountants, belastingadviseurs, automatiseringsleveranciers, CFV/WSW/ Corpodata, voor zover dit samenhangt met de functie van controller of ondersteunend ten behoeve van de manager Financiën of de directeur-bestuurder.
 

Solliciteer direct

CV insturen

Werken voor HNG Groep?
Ben jij een specialist in jouw vak binnen de gemeentesector, het sociaal domein, de volkshuisvesting, de zorg of de schuldhulpverlening?
Stuur dan nu jouw cv in.

CV insturen

HNG Groep

Contact

Wijnstraat 139
3311 BV  Dordrecht

Telefoon  010 - 202 25 97
E-mail  info@hnggroep.nl

Scroll naar boven